גרעין מדרשות

מסלול הגרעינים – מה זה אומר?

המדרשה מעודדת שירות משמעותי.

תלמידות המדרשה מתגייסות לצה"ל במסגרת הסדר גרעיני המדרשות.

משמעות השירות בגרעין:

המשך ליווי משמעותי על ידי צוות המדרשה במהלך השירות. חיילות גרעין זכאיות להשתתף בשלושה סמינרים בשנה במדרשה.
אפשרות לשרת בקבוצה באחד מתפקידי המדרשות במסגרת - הו"ד, מודיעין, חיל האויר או כתצפיתניות, בקש"יות משקיות ת"ש, סמב"ציות
בחודש פברואר התלמידות מתחיילות וממשיכות ללמוד במדרשה במסגרת של"ת.